Danh mục chính Menu

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

Địa chỉ: ấp 1, xã Mỹ Tân, thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773985800, fax: 02773837337

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp được thành lập ngày 17/3/1976, tiền thân là Công an nhân dân vũ trang, trong suốt thời gian xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đã ba lần thay đổi về cơ cấu và tổ chức, nhưng lực lượng Bộ đội Biên phòng vẫn là lực lượng nồng cốt trong bảo vệ biên giới quốc gia, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới đất liền và tại các cửa khẩu theo phạm vi nhiệm vụ do pháp luật quy định; thành viên trong khu vực phòng thủ tỉnh Đồng Tháp.

- Tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở khu vực biên giới trên đất liền của tỉnh Đồng Tháp. Trực tiếp và phối hợp với các lực lượng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới và các loại tội phạm khác. Bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới tỉnh Đồng Tháp.

- Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Prây Veng - Campuchia để thi hành hiệp định biên giới giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Đấu tranh chống âm mưu và hành động của các thế lực thù địch, bọn phản cách mạng phá hoại biên giới. Chiến đấu chống các loại tội phạm có vũ trang, biệt kích phá rối an ninh, gây bạo loạn trên địa bàn biên giới của Tỉnh.

- Tuyên truyền vận động nhân dân vùng biên giới, tăng cường đoàn kết dân tộc, thực hiện các chủ trương và chương trình kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước. Tích cực xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp còn tham gia các nhiệm vụ: Phòng chống lũ lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tham gia phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội ở khu vực biên giới, tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo v.v.

Đại tá Nguyễn Thanh Hòa

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Quân sự

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

Đại tá Nguyễn Văn Minh

Năm sinh: 1972

Quê quán: Phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Biên phòng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Chính ủy

Đại tá Lê Xuân Hải

Năm sinh: 1972

Quê quán: Xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học Biên phòng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng

Đại tá Hồ Thanh Hạo

Năm sinh: 1968

Quê quán: Phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ

Đại tá Nguyễn Trọng Việt

Năm sinh: 1971

Quê quán: Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học Biên phòng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng

Đại tá Trần Văn Hiếu

Năm sinh: 1977

Quê quán: Xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng

Thượng tá Nguyễn Vũ Hợp

Năm sinh: 1979

Quê quán: Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Biên phòng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Chính ủy

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Đại tá Nguyễn Thanh Hòa

Chỉ huy trưởng

0969 885 883

nguyenthanhhoa.1973.hn@gmail.com

Đại tá Nguyễn Văn Minh

Chính ủy

0982 771 696

nguyenminhbpt2@gmail.com

Đại tá Lê Xuân Hải

Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng

0969 419 988

xuanhai.bpdt@gmail.com

Đại tá Hồ Thanh Hạo

Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ

0918 365 366

haoho0104@gmail.com

Đại tá Nguyễn Trọng Việt

Phó Chỉ huy trưởng

0979 527 031

Đại tá Trần Văn Hiếu

Phó Chỉ huy trưởng

0962 642 717

hieutranckc@gmail.com

Thượng tá Nguyễn Vũ Hợp

Phó Chính ủy

0919 460 726

nguyenvuhopbp@gmail.com

Thượng tá Nguyễn Văn Điểm

Chánh Văn phòng

0918 715 993

vanphongbdbpdt@gmail.com