Danh mục chính Menu

Hội Khuyến học Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 06, đường Võ Trường Toản, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3857783;   Email: hkhdongthap@gmail.com

Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Hội chịu sự quản lý của Sở Giáo dục – Đào tạo.

Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp là tổ chức xã hội tự nguyện của mọi người Việt nam, có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, tích cực tham gia xã hội hóa giáo dục, góp phần xây dựng một xã hội học tập nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

 

Bà Nguyễn Thị Nhàn

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0913.831002

Email: nhankhuyenhoc@gmail.com

Ông Nguyễn Hoàng Nhi

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0913.967221

Email: hoangnhi1954@gmail.com

Bà Trần Thị Yến Vân

Chức vụ: Phó Chủ tịch, phụ trách GĐ Quỹ KH Nguyễn Sinh Sắc

Điện thoại: 0915.725009

Email: ttyvan009@gmail.com

Ông Lê Văn Thuận

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0939.667330

Email: hoikhuyenhoc.sodongthap@gmail.com

 

Bà Lê Thị Thanh Phương

Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban kiểm tra Hội KH Tỉnh kiêm Trưởng Ban kiểm soát Quỹ KHNSS

Điện thoại: 0913.787.232