Danh mục chính Menu

Ban Văn hoá - Xã hội

Địa chỉ: Số 06 Đặng Văn Bình, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851435 - Fax: 0277.3874343

Email: vpddbqh_hdnd@dongthap.gov.vn

1. Chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao và chính sách tôn giáo ở địa phương.

2. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

3. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

4. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

5. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

7. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Đức

Sinh ngày: 20/02/1966

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Trưởng ban

Bà Đoàn Duy Thùy Ngạn

Sinh ngày: 19/7/1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Hữu Đức

Trưởng Ban

0917 939 017

ducnguyenle1966@gmail.com

Đoàn Duy Thùy Ngạn

Phó Trưởng Ban

0945 794 839

nganthidoan@yahoo.com.vn