Danh mục chính Menu

Ban Văn hoá - Xã hội

Địa chỉ: Số 06 Đặng Văn Bình, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851435 - Fax: 0277.3874343

Email: vpddbqh_hdnd@dongthap.gov.vn

1. Chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao và chính sách tôn giáo ở địa phương.

2. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

3. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

4. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

5. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

7. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

Bà Đoàn Duy Thuỳ Ngạn

Sinh ngày: 19/7/1979

Quê quán: Thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Trưởng ban

 

Bà Nguyễn Thanh Thuý

Sinh ngày: 11/5/1976

Quê quán: Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Đoàn Duy Thuỳ Ngạn

Phó Trưởng ban

0945794839

nganthidoan@yahoo.com.vn

Nguyễn Thanh Thuý

Phó Trưởng ban

0919660646

thanhthuyhcl@gmail.com