Danh mục chính Menu

Giới thiệu chung sở y tế

GIỚI THIỆU CHUNG SỞ Y TẾ

   Trụ sở: số 05, đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Điện thoại: 0277.3877626 – Fax: 0277.3853113

Email: syt@dongthap.gov.vn

Website: http://www.syt.dongthap.gov.vn

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gm: Y tế dự phòng; khám bệnh, cha bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo him y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân Tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Ban lãnh đạo Sở Y tế gồm ông Nguyễn Lâm Thái Thuận - Giám đốc Sở Y tế, 03 Phó Giám đốc: bà Nguyễn Ngọc Năm, ông Tạ Tùng Lâm, ông Trần Văn Lườm.