Danh mục chính Menu

Ban Pháp chế

Địa chỉ: Số 06 Đặng Văn Bình, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851435 - Fax: 0277.3874343

Email: vpddbqh_hdnd@dongthap.gov.vn

Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.

1. Chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính ở địa phương.

2. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

3. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

4. Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp trong các lĩnh vực phụ trách; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi phụ trách.

5. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực phụ trách do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công.

6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân.

7. Chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp thì báo cáo công tác trước Thường trực Hội đồng nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Đức

Sinh ngày: 20/02/1966

Quê quán: Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học Xã hội học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Trưởng ban

Ông Tô Minh Thuận

Sinh ngày: 27/4/1982

Quê quán: Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Nguyễn Hữu Đức

Trưởng ban

3875355

0917939017

ducnguyenle1966@gmail.com

Tô Minh Thuận

Phó Trưởng ban

3873449

0939998660

tmthuandongthap@gmail.com