Danh mục chính Menu

Giới thiệu chung sở xây dựng

GIỚI THIỆU CHUNG SỞ XÂY DỰNG

Trụ sở: số 60, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851420 - Fax: 0277.3851321

Email: sxd@dongthap.gov.vn

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế; quản lý cht thải rn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

Ban lãnh đạo Sở Xây dựng gồm ông Lê Hà Luân, ông Đinh Xuân Hoàng, bà Nguyễn Lê Phương Loan.