Danh mục chính Menu

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp

Địa chỉ: Toà nhà Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp,
đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381

Email: tmdldt@dongthap.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Đồng thời, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương và các ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án,... về xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư của Tỉnh; phát triển tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn; tổ chức quản lý, khai thác hoạt động dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch đã được UBND Tỉnh giao; nghiên cứu khai thác các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể để đưa vào sản phẩm du lịch của Tỉnh nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm và tăng sức hấp dẫn đối với du khách; đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh các chính sách xúc tiến về thương mại, du lịch và đầu tư; thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch 05 năm, hàng năm về xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư của Tỉnh; chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch, chương trình  xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư của Tỉnh đã được phê duyệt và thực hiện các nhiệm vụ khác về  xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư được Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao.

2. Hợp tác với các cơ quan xúc tiến của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến.

3. Tổ chức, phối hợp tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm của Tỉnh đến doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài nước.

4. Tổ chức, phối hợp tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có cơ hội quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm, mở rộng kênh phân phối tại thị trường nông thôn, qua đó giúp người dân có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm mang thương hiệu Việt.

5. Tổ chức, phối hợp tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp trong Tỉnh tham dự các hội chợ, triển lãm, các diễn đàn thương mại, du lịch, đầu tư trong và ngoài nước.

6. Tổ chức, phối hợp tổ chức hỗ trợ đoàn doanh nghiệp của Tỉnh đi nghiên cứu, khảo sát thị trường trong nước và ngoài nước nhằm giúp các đơn vị kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

7. Tổ chức, phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm các chuyên đề về thương mại, du lịch, đầu tư; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

8. Tổ chức, phối hợp tổ chức, tham gia các sự kiện, hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường về du lịch trong và ngoài nước.

9. Tổ chức tiếp đón các tổ chức xúc tiến du lịch, các hãng lữ hành và đoàn Famtrip đến tỉnh Đồng Tháp tham quan, khảo sát tìm hiểu các sản phẩm du lịch của Tỉnh.

10. Tổ chức, phối hợp tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Đồng Tháp đến các tổ chức xúc tiến du lịch, các hãng lữ hành, du khách trong và ngoài nước.

11. Hỗ trợ nghiệp vụ, hướng dẫn các khu, điểm du lịch thực hiện phát triển sản phẩm, quảng bá xúc tiến, thu hút đầu tư và khách du lịch theo đúng định hướng và chủ trương phát triển du lịch của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

12. Ký kết hợp tác với các nhà hàng, khách sạn, đơn vị lữ hành trong và ngoài nước nhằm thu hút khách du lịch đến Đồng Tháp; liên kết với các cơ sở đào tạo, các tổ chức có chức năng và các chuyên gia để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn, kỹ năng nghề du lịch Việt Nam, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển du lịch của Tỉnh.

13. Thực hiện việc khai thác, sử dụng hợp lý, phát triển tài nguyên, du lịch tại các khu, điểm du lịch được Tỉnh giao.

14. Tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến các quy hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển du lịch của Tỉnh và của các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn Tỉnh.

15. Phối hợp và tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường, đối tượng khách hướng đến, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù phù hợp với điều kiện của Tỉnh, thị hiếu của du khách, có tính cạnh tranh cao.

16. Phối hợp với các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức xúc tiến, các Hiệp hội trong và ngoài nước nhằm xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp.

17. Tổ chức, phối hợp tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

18. Tổ chức hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp của Tỉnh mở, tham gia các phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước.

19. Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đến tỉnh Đồng Tháp đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế -  xã hội của Tỉnh.

20. Phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các ấn phẩm, tài liệu, hình ảnh, quà tặng, video clip, logo, slogan,… phục vụ cho hoạt động  xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư.

21. Tổ chức điều hành Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp để cung cấp thông tin, kết nối cung cầu, thị trường, sản phẩm cho doanh nghiệp, khách du lịch, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, cung cấp thường  uyên các thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế, cơ chế chính sách ưu đãi của Tỉnh trong từng thời kỳ cho các doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến nhằm kêu gọi thu hút đầu tư.

22. Thực hiện công tác tổng hợp, sơ, tổng kết và báo cáo hàng năm theo quy định.

23. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; quản lý tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu theo quy định của pháp luật.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

 

Ông Lương Văn Phú

Sinh năm: 02/11/1974

Quê quán: Xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý và Phát triển du lịch

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Giám đốc

 

Ông Huỳnh Kim Khuê

Sinh ngày: 11/7/1965

Quê quán: Xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị học, Cử nhân Cao đẳng Tài chính – Ngân hàng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

Ông Nguyễn Hồng Sự

Sinh ngày: 22/9/1966

Quê quán: Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Kỹ sư Xây dựng

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Lương Văn Phú

 Giám đốc

 

0989829415

vanphucaolanh@gmail.com

Huỳnh Kim Khuê

Phó Giám đốc

3878390

0919027072

kimkhueddif@gmail.com

Nguyễn Hồng Sự

Phó Giám đốc

 

0919460234

nhsu66@gmail.com

Nguyễn Xuân Vĩnh

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

 

0918331991

vinhdotip@dongthap.gov.vn