Danh mục chính Menu

Công an tỉnh

Địa chỉ: Số 27 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số điện thoại: 0693.626112; Fax: 0277.3851036

Email: congantinh@dongthap.gov.vn

Website: https://congan.dongthap.gov.vn

Công an tỉnh Đồng Tháp có chức năng tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ trì và thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; trực tiếp đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Công an tỉnh Đồng Tháp là một đơn vị của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, với cơ cấu tổ chức gồm các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh và 12 Công an huyện, thành phố theo địa giới hành chính và được chia thành các hệ lực lượng an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng và hậu cần - kỹ thuật.

- Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương, biện pháp, chương trình, phương án, kế hoạch công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh ở địa phương và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tổ chức quản lý nhà nước về Công an xã, thị trấn (nơi chưa bố trí tổ chức Công an chính quy) theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật đối với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam tại địa phương; tổ chức thi hành bản án, quyết định về hình sự, biện pháp tư pháp, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác bảo vệ an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; khởi tố điều tra vụ án hình sự theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật; quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, trật tự công cộng; thực hiện quản lý nhà nước về cư trú, căn cước công dân; đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân theo chủ trương, kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu

Sinh ngày: 03/01/1964

Quê quán: Xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Giám đốc

Đại tá Trần Văn Đoàn

Sinh ngày: 01/01/1967

Quê quán: Xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Điều tra tội phạm

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc

Đại tá Nguyễn Thanh Hải

Sinh ngày: 01/5/1973

Quê quán: Xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc

Sinh ngày: 31/10/1977

Quê quán: Xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ An ninh nhân dân

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

Trung tá Bùi Bé Năm

Sinh ngày: 01/01/1966

Quê quán: Xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Cảnh sát điều tra

Lý luận chính trị: Cao cấp

Chức vụ: Phó Giám đốc

 

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Địa chỉ email

Nguyễn Văn Hiểu

Giám đốc

0693.620363

0976 68 4444

nvhieu1964@gmail.com

Võ Thị Hoài Ngọc

Phó Giám đốc

0693.626677

0918 055 077

vngochoai77@gmail.com

Trần Văn Đoàn

Phó Giám đốc

0693.620259

0913 887 259

trandoan259@gmail.com

Nguyễn Thanh Hải

Phó Giám đốc

0693.620909

0918 330 009

thanhhai2019dt@gmail.com

Bùi Bé Năm

Phó Giám đốc

0693.620979

0917 18 7777

 

Trần Trung Quốc

Trưởng phòng tham mưu

0693.620121

0913 937 840