Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 3 năm 2022

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 3 năm 2022

Trong tháng 3 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Giải phóng phụ nữ - giá trị nhân văn trong Tư tưởng Hồ Chí Minh” của TS. Trần Thị Phúc An, Trường Đại học Mỏ Địa chất, đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng, mục Tư tưởng Hồ Chí Minh[1].

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm: 116 năm Ngày sinh Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2022); 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022) và 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2022); 111 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 - 06/3/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2022) và 1.982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 77 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2022); 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam…

Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và Nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương nhằm động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 30/12/2021, Chương trình hành động năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI.

Tuyên truyền Kế hoạch số: 444/KHPH/MTTQ-BCHBP ngày 07/02/2022 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh về tổ chức “Ngày Hội Biên phòng toàn dân” năm 2022.

Kế hoạch số: 37/KH-UBND ngày 16/02/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 17/02/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2022 - 2026.   

Kế hoạch số: 263-KH/TĐTN-BTG ngày 15/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Cuộc thi sáng tác bài hát tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp về tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2022 (theo Kế hoạch số: 270/KH-TSQS ngày 28/01/2022 của Ban Tuyển sinh quân sự - Ban Chỉ huy Quân sự Tỉnh).

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02/2022; nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 và quý I/2022 của cả nước, của Tỉnh và địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh gắn với thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền dự báo tình hình thế giới năm 2022; Tình hình Nga - Ukraine thời gian gần đây…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

[1] http://www.xaydungdang.org.vn/Home/tutuonghochiminh/2021/15893/Giai-phong-phu-nu-gia-tri-nhan-van-trong-Tu-tuong.aspx