Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2022

Trong tháng 5 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Vận dụng tư tưởng “dĩ bất biến ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của TS. Trần Việt Thắng, Đại học Bách khoa Hà Nội, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Theo gương Bác[1].

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm: 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022); 105 năm Ngày sinh đồng chí Văn Tiến Dũng (02/5/1917 -02/5/2022); 204 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818 - 05/5/2022); 68 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); 27 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2022); 81 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022); 121 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2022); lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 81 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2022; Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022 (được tổ chức từ ngày 19 - 21/5/2022)... Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và Nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương nhằm động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất...

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 14/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tuyên truyền công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Công văn số 716-CV/BTGTU ngày 04/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền tình hình Nga - Ukraine góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng tình hình để chống phá, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh. Chủ động đấu tranh kịp thời với các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, kích động biểu tình, hưởng ứng các hoạt động quân sự tại Ukraine, gây chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Biển, đảo Việt Nam; Hải phòng vươn ra biển lớn” do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải phòng tổ chức (theo Công văn số 877-CV/BTGTU ngày 13/4/2022 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải phòng về đề nghị phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền tham gia Cuộc thi trực tuyến “Biển, đảo Việt Nam; Hải phòng vươn ra biển lớn”), thể lệ cuộc thi đăng tải trên website: https://biendao.tuyengiaohaiphong.vn.

Tuyên truyền Kế hoạch số: 86/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Tuyên truyền Thông báo số: 05/TB-CAT-PX03 ngày 30/3/2022 của Công an Tỉnh về Gương người tốt, việc tốt quý I năm 2022; Kế hoạch số: 33/KH-BCĐ ngày 31/3/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 4; nhiệm vụ, giải pháp tháng 5 năm 2022 của cả nước, của Tỉnh.

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền các Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp quốc liên quan đến tình hình Ukraine và chủ trương, quan điểm của Việt Nam và một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

[1] https://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/van-dung-tu-tuong-di-bat-bien-ung-van-bien-cua-ho-chi-minh-trong-xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-138449