Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 01 năm 2021

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 01 năm 2021

Trong tháng 01 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và yêu cầu củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân trong giai đoạn hiện nay”, của tác giả TS. Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Theo Gương Bác.

http://tuyengiao.vn/theo-guong-bac/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-dan-chu-va-yeu-cau-cung-co-moi-quan-he-giua-nha-nuoc-va-nhan-dan-trong-giai-doan-130083

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (07/01/1979 - 07/01/2021); 75 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (06/01/1946 - 06/01/2021); 71 năm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2021); 48 năm Ngày ký kết Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2021), 53 năm Ngày mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (30/01/1968 - 30/01/2021); kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2021)…

Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu 2021 và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) (theo Hướng dẫn số 02-HD/BTGTU ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành. Tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Tuyên truyền Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tuyên truyền đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 28 tháng 02 năm 2021 theo tinh thần Công văn số: 611/BCĐ138 ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/ĐP về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Tuyền truyền Công văn số: 624/UBND-TCD-NC ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.

Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)...

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 của cả nước, của Tỉnh và địa phương.

Kết quả công tác cải cách hành chính, chính quyền thân thiện và hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công của Tỉnh năm 2021.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh covid-19.

Kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp...

Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền dấu ấn nổi bật của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ