Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2020

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2020

Trong tháng 5 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết Đừng tự đánh mất trí khôn của mình[1] của tác giả Lê Ngọc Long đăng trên Báo Quân đội nhân dân, mục Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm: 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-1/5/2021), 104 năm Ngày sinh đồng chí Văn Tiến Dũng (02/5/1917-02/5/2021), 203 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818-5/5/2021), 67 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2021), 26 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995-10/5/2021), 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021), 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901-18/5/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2021), 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021)… Các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo tiết kiệm, an toàn và mang tính giáo dục cao.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong đó, chú trọng đề cao vai trò của người dân trong việc tham gia bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tuyên truyền Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày0 13/4/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030; Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định số 453/QĐ-UBND-HC ngày 14/4/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh); Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với các gương điển hình được biểu dương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016 - 2021; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành.

Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2021; nhiệm vụ, giải pháp tháng 5/2021 của cả nước, của Tỉnh và địa phương. Kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp...

Tiếp tục tuyên truyền những giải pháp, chủ trương của Đảng, Chính phủ, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, hoảng loạn trước các diễn biến mới của dịch bệnh. Tuyên truyền, vận động người dân không vượt biên trái phép; không tham gia vào các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; tích cực sử dụng các ứng dụng khai báo y tế NCOVI, Bluzone trong phòng, chống dịch bệnh và biện pháp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Tuyên truyền nội dung Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) để sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền việc Việt Nam thúc đẩy các hoạt động ưu tiên trên vai trò Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc lần thứ 2; các hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp