Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 7 năm 2021

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 7 năm 2021

Trong tháng 7 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: Tự giác nêu gương - điểm nổi bật trong xây dựng Đảng về đạo đứccủa Đại tá, PGS.TS. Dương Quang Hiển, Trung tá, ThS. Nguyễn Văn Hùng,Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

http://tuyengiao.vn/nghien-cuu/ly-luan/tu-duy-moi-ve-an-ninh-quoc-gia-trong-tinh-hinh-moi-133806

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày Quốc hội khoá VI quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/7/1976 - 02/7/2021); 34 năm Ngày Dân số thế giới (11/7/1987 - 11/7/2021); 71 năm Ngày Truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2021); 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021); 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021); 26 năm Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2021); 111 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2021); 111 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2021)... gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh trong năm 2021. Các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Công văn số 266-CV/TU ngày 01/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo khắc phục những hạn chế trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số: 167/KH-UBND ngày 26/5/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2021; Kế hoạch số: 147/KH-BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 về thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 -  2025 và Quyết định số: 735/QĐ-BCĐ ngày 14/6/2021 của Ban Chỉ đạo 138 phê duyệt địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thực hiện chuyển hoá trong năm 2021; Công văn số: 292/UBND-TCD-NC ngày 25/5/2021 Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cư trú; Công văn số 06-CV/BCĐ ngày 01/6/2021 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh về hưởng ứng Cuộc thi viết theo thể loại chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là triển khai thực hiện tốt: Công văn số 316-CV/TU ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số: 283/UBND-TCD-NC ngày 20/5/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”, Công văn số: 291/UBND-THVX ngày 28/6/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc khẩn trương áp dụng các biện pháp cấp bách kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không hoang mang, hoảng loạn trước các diễn biến mới của dịch bệnh. Tuyên truyền, vận động người dân không vượt biên trái phép; không tham gia các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; tích cực sử dụng các ứng dụng khai báo y tế NCOVI, Bluzone trong phòng, chống dịch bệnh và biện pháp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của cả nước, của Tỉnh và địa phương. Kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Thế giới nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu; Một số kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác MeKong - Lan Thương lần thứ 6...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ