Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2021

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 11 năm 2021

Trong tháng 11 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: Nhận diện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên” của tác giả TS. Hà Dũng Hải đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Nghiên cứu[1].

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 92 năm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp (11/1929 - 11/2021); Lễ giỗ lần thứ 92 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (ngày 25, 26, 27 tháng 10 năm Tân Sửu); 104 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2021); 15 năm Ngày Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (07/11/2006 - 07/11/2021); 75 năm Ngày Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thông qua Hiến pháp đầu tiên (09/11/1946 - 09/11/2021); Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11; Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thanh niên Thế giới 10/11; 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021); 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021); 76 năm Ngày thành lập Ngành Thanh tra Nhà nước (23/11/1945 - 23/11/2021); 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2021); 81 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2021); Tích cực hưởng ứng Ngày Di sản Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2021); 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021).

Công tác tuyên truyền cần nêu bật những giá trị tuyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, từ đó, phát huy tích cực tính năng động, sáng tạo, đổi mới về nhận thức, dám nghĩ, dám làm. Các hoạt động tuyên truyền đảm bảo tiết kiệm, an toàn, phù hợp tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV; Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền Kết luận số 203-KL/TU ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về định hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận số 205-KL/TU ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành.

Tuyên truyền Chỉ thị số: 08/CT-UBND ngày 21/10/2021 Uỷ ban nhân dân Tỉnh về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10; nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại năm 2021 của cả nước, của Tỉnh và địa phương. Kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án Phát triển du lịch, Đề án Tạo dựng hình ảnh địa phương, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp...

Tuyên truyền thông qua các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao vắc-xin đã tranh thủ được sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả của cộng đồng quốc tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 9/11/2021), các hoạt động hưởng ứng được tổ chức thường xuyên, liên tục, trong đó tập trung tuyên truyền từ ngày 27/10 – 30/11/2021, cao điểm từ ngày 05/11 - 18/11/2021.

Tuyên truyền Kế hoạch số: 306/KH-UBND ngày 19/10/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh”; Quyết định số: 1585/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số: 607/CV-BCĐ ngày 19/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh về việc cách ly y tế đối tượng F1 tại nhà, nơi lưu trú; Kế hoạch số 38-KH/BTGTU ngày 15/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quản lý và bảo mật thông tin trên internet, mạng xã hội (theo Công văn số 08-CV/BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh).

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta quý III năm 2021; Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ