Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 8 năm 2020

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 8 năm 2020

Trong tháng 8 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung tóm tắt bài viết Học Bác để tự soi, tự sửa mình” của TS. Trần Thị Bình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Theo gương Bác.

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), 59 năm Ngày thảm họa Da cam/Dioxin Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2020), 75 năm Ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2020)... Các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo tiết kiệm, an toàn và mang tính giáo dục.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành.

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 17/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ). Tuyên truyền những điểm mới quan trọng trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền những kết quả tích cực của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và những vấn đề cần lưu ý rút kinh nghiệm.

Tuyên truyền Nghị quyết số: 281/2019/NQ-HĐND ngày 8/10/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1; Bổ sung khoản 7, Điều 1 Nghị quyết số: 237/2019/NQ-HĐND ngày 02/4/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tuyên truyền Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV.

Tuyên truyền Kế hoạch số: 159/KH-UBND ngày 7/7/2020 của UBND Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó cần phát hiện, biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến. Tuyên truyền kế hoạch số: 94/KH-UBND ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI tổ chức ngày 19/8/2020; Công văn Số: 242/UBND-TCD-NC ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 (theo Công văn số 1086-CV/TU ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020. Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... vẫn còn diễn ra tại các địa phương.

Kết quả tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của tỉnh và cả nước.

Tuyên truyền Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn bình thường mới, bảo đảm mục tiêu kép; tránh chủ quan khi tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp ở khu vực và trên thế giới, nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào vẫn ở mức cao.

Tuyên truyền công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, trong đó cần tuyên truyền những điểm mới trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tiếp tục phản ánh những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tuyên truyền các Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương...

Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy nhất là vào mùa khô.

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Thoong-Lun Xi-Xu-Lít; một số kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 và sự tham gia của Việt Nam…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ