Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 10 năm 2020

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 10 năm 2020

Tháng 10 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Câu chuyện về một chuyến trở về” của tác giả Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, đăng trên Cổng Thông tin Điện tử Tỉnh, Mục Góc nhìn.

https://dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/2795100?plidlayout=8203

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 29 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2020); 24 năm Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 02/10/2020); kỷ niệm 90 năm ngày thành lập: Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020), Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) và 21 năm Ngày Dân vận cả nước (15/10/1999 - 15/10/2020), Ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ (18/10/1930 - 18/10/2020); 72 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2020); 64 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2020)... Các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo tiết kiệm, an toàn và mang tính giáo dục.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2020; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành.

Tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI diễn ra từ ngày 17 - 20/10/2020 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Tuyên truyền Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV; việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 20/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 (theo Công văn số 1086-CV/TU ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020. Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại; phòng, chống tham nhũng; phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2020 của cả nước, Tỉnh và địa phương; công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão, tình trạng đuối nước ở trẻ em nhất là vào mùa mưa lũ.

Tuyên truyền Kế hoạch số: 215/KH-UBND ngày 17/9/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Thông báo số: 47/TB-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thay đổi trụ sở làm việc Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

Tuyên truyền các hoạt động tại Lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc diễn ra từ ngày 20 - 23/11/2020 (nhằm ngày 24 - 27/10 năm Canh Tý) tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Tiếp tục phản ánh những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tuyên truyền các Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương...

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App); phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền Một số kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao trực tuyến G20; Kết quả kỳ họp Đại Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA-41)…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp