Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 3 năm 2021

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 3 năm 2021

Trong tháng 3 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết Dấu ấn Hồ Chí Minh trong Tổng tuyển cử đầu tiên của TS. Trần Thị Phúc An, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng, mục Tư tưởng Hồ Chí Minh.

http://www.xaydungdang.org.vn/Home/tutuonghochiminh/2021/14654/Dau-an-Ho-Chi-Minh-trong-Tong-tuyen-cu-dau-tien.aspx

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2021), 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 - 06/3/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2021) và 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2021), 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2021) và 1.981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 76 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2021), 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)... Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và Nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương nhằm động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất.

(Xem chi tiết Đề cương tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị)

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII và chủ đề năm 2021 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo gương Bác; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành. Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp tháng  3 và quý I/2021 của cả nước, của Tỉnh và địa phương. Kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp...

Tuyên truyền Công văn số 132-CV/TU ngày 02/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường các hoạt động  phòng, chống dịch Covid-19. Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh covid-19.

Tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp về tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2021 (theo Kế hoạch số: 473/KH-TSQS ngày 04/02/2021 của Ban Tuyển sinh quân sự - Ban Chỉ huy Quân sự Tỉnh).

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền về Thế giới cần đoàn kết và hành động để ứng phó biển đổi khí hậu; Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp