Xuất bản thông tin

null Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2022

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2022

PHẦN A: SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Ban Biên tập đăng tải toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Đồng Tháp (btg.dongthap.gov.vn), mục Tài liệu - Tài liệu sinh hoạt chi bộ.

=====> Link bài phát biểu:  https://vtv.vn/chinh-tri/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-nghi-doi-ngoai-toan-quoc-20211214191140054.htm

Phần B: THÔNG TIN THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

I- TIN TRONG TỈNH

1. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, Tỉnh đã thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng và đúc kết nhiều kinh nghiệm, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện đạt và vượt 15/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021, ước tính tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 2,22%, GRDP bình quân đầu người ước đạt 54,47 triệu đồng (tương đương 2.338 USD). Thu ngân sách năm 2021 ước giảm hơn 20% so năm trước. Chi ngân sách cả năm 2021 ước đạt 100% dự toán nhưng mới bằng 72,03% so với năm trước, nguyên nhân chủ yếu do chi đầu tư phát triển thấp hơn so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2021 ước tính đạt 94.684 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong năm 2021 của Tỉnh ước tính đạt 1.275 triệu USD. Tổng doanh thu du lịch và dịch vụ lưu trú đạt trên 5.617 triệu đồng, chỉ bằng 66,03% so với năm 2020. Có 1.512 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 100,8% so với kế hoạch năm. Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Tỉnh; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện chu đáo...

Kế hoạch năm 2022 bao gồm 13 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (1)- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn. (2)- Phát triển ổn định khu vực nông - lâm - thủy sản và tăng tốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. (3)- Phát triển mạnh công nghiệp với vai trò đầu tàu tăng trưởng; khôi phục, gia tăng năng lực sản xuất của ngành chế biến. (4)- Khôi phục và thúc đẩy tăng trưởng nhanh thương mại - dịch vụ; kết nối tiêu thụ hàng hóa, nông sản; đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. (5)- Kích cầu du lịch, từng bước khôi phục lại hoạt động du lịch gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, phục hồi tuyến du lịch quốc tế sau đại dịch Covid-19. (6)- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển và hoàn thiện mô hình Hội quán, tạo nguồn chuyển đổi thành hợp tác xã. (7)- Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước. Đảm bảo nguồn chi ngân sách nhà nước theo dự toán và yêu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội; duy trì tăng trưởng, nâng cao chất lượng tín dụng gắn với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. (8)- Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công gắn với huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng và cung ứng dịch vụ công; phát triển đô thị theo lộ trình. Hoàn thành Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (9)- Phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo và hỗ trợ người dân ổn định việc làm và an tâm sinh sống. (10)- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; nâng cao mức đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. (11)- Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chú trọng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số để làm đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số. (12)- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (13)- Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh biên giới; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

2. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh hoạt động “tín dụng đen”

Ngày 20/12, Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Công văn số: 856/UBND-TCD-NC về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hoạt động “tín dụng đen”. Theo đó, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, phù hợp phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là diễn biến tình hình do tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp ngành Ngân hàng, các sở, ngành liên quan có chính sách kịp thời giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội trong và sau thời gian dịch Covid-19; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là do nguyên nhân thiếu vốn, để có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, hạn chế tìm đến “tín dụng đen”.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh “sim” điện thoại của các doanh nghiệp; phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, Công an Tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo trái phép liên quan “tín dụng đen”, thông tin về hoạt động cho vay trái pháp luật trên không gian mạng; chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet xử lý đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”, vay trực tuyến không đúng quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp phối hợp các sở, ngành, tuyên truyền, phổ biến các chương trình, chính sách tín dụng ngân hàng; khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tìm hiểu kỹ và thận trọng khi tham gia giao dịch vay vốn trực tuyến và các nền tảng cho vay ngang hàng (trong bối cảnh chưa có hành lang pháp lý đầy đủ đối với lĩnh vực này); đồng thời, khuyến nghị người dân tiếp cận nguồn vốn qua kênh tín dụng ngân hàng chính thống, để tránh bị lợi dụng, lừa đảo.

3. Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 21/12/2021, Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số: 360/KH-UBND về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Với mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn dến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Phấn đấu đến năm 2025, nâng mức sinh chung đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 1,88 con), quy mô dân số của Tỉnh khoảng 1,99 triệu người; tỷ số giới tính khi sinh từ 103 đến 107 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 60%. Đến năm 2030, phấn đấu đưa mức sinh chung đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 1,9 con), quy mô dân số của Tỉnh khoảng 2,1 triệu người; tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản; giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn.

4. Thủ tướng phê duyệt dự án cao tốc hơn 4.700 tỷ tại Đồng Tháp

Ngày 27/12/2021, Chính phủ ban hành Quyết định số 2203/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng công trình cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh” giai đoạn 1 sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc. Theo đó, dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh có chiều dài 26km, tổng mức đầu tư của dự án hơn 4.770 tỷ đồng đồng. Về quy mô, bình diện và trắc dọc đạt tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc thiết kế 100km/giờ, mặt cắt ngang giai đoạn 1 được phân kỳ đầu tư với quy mô 04 làn xe hạn chế với bề rộng đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/giờ, thời gian thực hiện dự án trong 05 năm. Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ kết nối giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và các tỉnh Long An, Đồng Tháp nói riêng.

II- TIN TRONG NƯỚC

1. Tình hình kinh tế - xã hội cả nước năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

- Một số kết quả nổi bật

Năm 2021, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong điều kiện không thực hiện giãn cách xã hội diện rộng và đóng cửa khu vực sản xuất như trong quý III; các khu công nghiệp, các tỉnh, các thành phố trọng điểm tiếp tục sản xuất trở lại trong trạng thái “bình thường mới”, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 có thể ước đạt khoảng 2%[1]. An sinh xã hội và các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế… thường xuyên được quan tâm. Các gói hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tiếp tục được thực hiện nên đời sống của người dân nhìn chung ổn định. Tiềm lực quốc phòng ngày càng được nâng cao, an ninh, chính trị được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả trên, kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2021 phải đối mặt với nhiều thách thức: Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, số ca mắc, số người tử vong tăng cao; các hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, các chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy, đời sống của Nhân dân gặp nhiều khó khăn; các ngành, lĩnh vực và hoạt động xuất khẩu ở mức thấp; số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể vẫn ở mức cao…

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước, trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương và duy trì các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế.

Hai là, tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ba là, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là một số công trình trọng điểm quốc gia; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng cải thiện đời sống của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển đất nước.

Bốn là, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước và củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

2. Công tác tuyển quân năm 2022

Để triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số: 69/QĐ-TTg ngày 13/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2022, các địa phương và đơn vị thực hiện tốt nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật NVQS năm 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng có liên quan Bộ Quốc phòng.

Thứ hai, đối với các địa phương giao quân: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, sự giám sát của Nhân dân đối với công tác tuyển quân. Triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật; bảo đảm chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu được giao. (2) Kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp, tổ chức Hội đồng khám sức khỏe NVQS cấp huyện đủ số lượng, đúng thành phần quy định. (3) Ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề chuyên môn kỹ thuật phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội; con em đồng bào dân tộc ít người để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương; bảo đảm 100% địa phương cấp xã có công dân gọi nhập ngũ. (4) Các địa phương tiếp tục thực hiện tuyển quân “Tròn khâu” với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả sau giao nhận quân. (5) Chú trọng nâng cao chất lượng lập và quản lý chặt chẽ hồ sơ, lý lịch công dân nhập ngũ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tuyển quân. (6) Chuẩn bị tốt mọi mặt, chủ trì, phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức Hội nghị hiệp đồng tuyển quân ở cấp tỉnh và huyện bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện; tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, an toàn phòng, chống dịch... (7) Quan tâm làm tốt công tác chính sách đối với công dân và thân nhân của công dân nhập ngũ…

Bên cạnh đó, đối với các đơn vị nhận quân: (1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển nhận quân chặt chẽ, sát, đúng với tình hình thực tế, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. (2) Tổ chức Hội đồng khám phúc tra sức khỏe đủ số lượng, đúng thành phần quy định, phối hợp chặt chẽ với địa phương giao quân thực hiện bù đổi theo quy định (nếu có). Thường xuyên nắm chắc và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật của Quân đội và thực hiện nền nếp chính quy. (3) Chuẩn bị tốt mọi mặt tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-TM ngày 03/02/2021 của Tổng Tham mưu trưởng; nâng cao chất lượng huấn luyện tân binh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

III- HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, TIN THẾ GIỚI

1. Kết quả chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ và Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, từ ngày 25/11 - 02/12/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp và đạt nhiều kết quả nổi bật:

- Chuyến thăm Liên bang Thụy Sĩ

Với gần 30 hoạt động tại Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin, có các cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang cùng nhiều hoạt động khác. Hai bên đã đạt được sự thống nhất cao trên nhiều lĩnh vực: Chính trị, hợp tác kinh tế, các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo…

- Chuyến thăm Liên bang Nga

Hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đến năm 2030. Điều này có ý nghĩa chiến lược quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hai bên Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và hướng tới Kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, xác định rõ các biện pháp và phương hướng cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Liên bang Nga trong 10 năm tới, là minh chứng cho quyết tâm của cả hai nước trong việc mở ra một giai đoạn phát triển hợp tác mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả và trên mọi lĩnh vực.

2. Tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

- Hội nghị liên đảng quốc tế với chủ đề: “Các thách thức toàn cầu của thế kỷ XXI: Đánh giá của các đảng” được tổ chức trực tuyến ngày 01/12/2021, theo sáng kiến của Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền tại Liên bang Nga, nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Đảng. Trong bài phát biểu của mình, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao sáng kiến của Đảng Nước Nga Thống nhất. Đồng thời, đề nghị các đảng ưu tiên việc củng cố nhận thức chung về yêu cầu tăng cường hòa bình, an ninh; quan tâm thúc đẩy việc ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; phát triển quan hệ và hợp tác giữa các đảng chính trị trên các vấn đề chung. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng trao đổi về các mục tiêu và đường lối phát triển, chính sách đối ngoại của Việt Nam, những thành tựu quan trọng đã đạt được và khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga và giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất.

- Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) lần thứ 13 tổ chức từ ngày 25 - 26/11/2021 theo hình thức trực tuyến, với chủ đề “Củng cố chủ nghĩa đa phương vì tăng trưởng chung". Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có những chia sẻ và đánh giá sâu sắc, thực chất về cục diện thế giới, khu vực, các xu thế phát triển và những vấn đề mới đang đặt ra đối với khu vực Á - Âu. Thủ tướng nêu lên 4 đề xuất tăng cường hợp tác giữa các nước Á - Âu trong thời gian tới: (1) ASEM cần đoàn kết, chung tay hợp tác toàn cầu, trong đó, lấy người dân làm chủ thể, làm trung tâm, là mục tiêu và là động lực cho sự phát triển và giải quyết, khắc phục các vấn đề mang tính toàn cầu; (2) Sản xuất, phân bổ thuốc chữa bệnh, vắc-xin phòng, chống Covid-19 phải có sự hợp tác, chia sẻ và tiếp cận bình đẳng; (3) Các nước phát triển cần giúp đỡ các nước đang phát triển để có năng lực đối phó với các vấn đề toàn cầu; (4) Đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực cho các nước đang phát triển và các nước nghèo, thúc đẩy tăng cường hợp tác công - tư để huy động nguồn lực cho sự phát triển.

Các đánh giá và đề xuất thiết thực của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được các nhà lãnh đạo Á - Âu đánh giá cao, đồng tình ủng hộ và phản ánh trong văn kiện của Hội nghị./.

                                                          Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

[1] Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF), tháng 11/2021