Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 8 năm 2021

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 8 năm 2021

Trong tháng 8 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tiêu đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” (sử dụng bản tiếng Việt, gửi kèm theo Công văn số 348-CV/BTGTU ngày 13/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về gửi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 60 năm Ngày thảm họa Da cam/Dioxin Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021); 76 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2021); 76 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp (25/8/1945 - 25/8/2021); 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021); 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2021); 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 -25/8/2021); 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 52 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 âm lịch, ngày 28/8/2021)... gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh năm 2021. Các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo tiết kiệm, an toàn, phù hợp tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành.

Tuyên truyền Công văn số: 371/UBND-TCD-NC ngày 02/7/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Công văn số 335-CV/TU ngày 06/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TW về thoả thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2021.

Tuyên truyền nội dung Công văn số 365-CV/TU ngày 20/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người cao tuổi trên địa bàn Tỉnh, nhất là tuyên truyền kết quả Đại hội Hội Người cao tuổi cấp xã, cấp huyện và Hội nghị tổng kết công tác Hội Người cao tuổi cấp Tỉnh (dự kiến tổ chức trong tháng 8/2021).

Tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 08 và 09/9/2021 (tỉnh Đồng Tháp được chọn tổ chức đại hội điểm khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ); trong đó, tập trung tuyên truyền những nội dung liên quan trước, trong và sau Đại hội, nhất là các phong trào thi đua, hoạt động chào mừng Đại hội; diễn biến và kết quả Đại hội.

Tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2021 của cả nước, của Tỉnh và địa phương. Kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án Phát triển du lịch, Đề án Tạo dựng hình ảnh địa phương, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp...

Tiếp tục tuyên truyền những giải pháp, chủ trương của Đảng, Chính phủ, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới[1]. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không hoang mang, hoảng loạn trước các diễn biến mới của dịch bệnh. Tuyên truyền, vận động người dân không vượt biên trái phép; không tham gia các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; tích cực sử dụng các ứng dụng khai báo y tế NCOVI, Bluezone trong phòng, chống dịch bệnh và biện pháp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng thế giới. Các hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

[1] Tuyên truyền Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tăng cường các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số: 1050/QĐ-UBND-HC ngày 31/7/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giản cách xã hội trên phạm vi toàn Tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tưởng Chính phủ (Thời gian thực hiện đến hết ngày 15/8/2021); Công văn số 384-CV/BTGTU ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.