Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2021

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 6 năm 2021

Trong tháng 6 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng” của tác giả Đại tá, TS. Đồng Anh Dũng, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Nghiên cứu.

http://tuyengiao.vn/nghien-cuu/dau-tranh-chong-chu-nghia-ca-nhan-trong-dang-133165

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6; Ngày môi trường thế giới 05/6; kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2021), 132 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2021), 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam  (21/6/1925 - 21/6/2021), 80 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi (06/6/1941 - 06/6/2021), Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021)... gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh trong năm 2021. Các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo tiết kiệm, an toàn và mang tính giáo dục.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền Công văn số 222-CV/TU ngày 27/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền Kế hoạch số: 149/KH-UBND ngày 06/5/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số: 153/KH-UBND ngày 07/5/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về triển khai Quyết định số: 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số: 104/KH-BCĐ ngày 11/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 về thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2021.

Tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta và xuyên tạc kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2021; nhiệm vụ, giải pháp tháng 6/2021 của cả nước, của Tỉnh và địa phương. Kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp.

Tiếp tục tuyên truyền những giải pháp, chủ trương của Đảng, Chính phủ, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không hoang mang, hoảng loạn trước các diễn biến mới của dịch bệnh. Tuyên truyền, vận động người dân không vượt biên trái phép; không tham gia các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; tích cực sử dụng các ứng dụng khai báo y tế NCOVI, Bluzone trong phòng, chống dịch bệnh và biện pháp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp