Xuất bản thông tin

null Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2021

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2021

PHẦN A: SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Ban Biên tập xin giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết: Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng của tác giả Đại tá, TS. Đồng Anh Dũng.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người cho rằng, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ở mọi thời kỳ, trước bất cứ nhiệm vụ gì, đều phải gắn liền với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. 

Lợi ích chính đáng cá nhân không phải là chủ nghĩa cá nhân

Bên cạnh coi chủ nghĩa cá nhân là một thứ “vi trùng độc hại”, là nguy cơ làm suy yếu Đảng, là “giặc nội xâm” - kẻ thù của những người cách mạng... Hồ Chí Minh cũng luôn nhấn mạnh phải phân biệt rõ giữa lợi ích chính đáng của cá nhân và chủ nghĩa cá nhân. Theo đó, Người đề cao vai trò lợi ích chính đáng của cá nhân, coi đây là nguyên nhân quyết định chủ yếu cho sự tồn tại, phát triển của mỗi con người, dẫn đến quá trình phát triển không ngừng của đất nước. Đồng thời, lợi ích chính đáng của cá nhân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng Việt Nam, Vì vậy, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng là tất yếu khách quan, rất quan trọng, song “Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”.

Bản chất chủ nghĩa cá nhân là lối sống thực dụng, tuyệt đối hóa lợi ích cá nhân, “...việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. Đây là nguyên nhân làm suy thoái, biến chất, giảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, bởi vì, “do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”.

Vì tính chất nguy hiểm - là lực cản lớn nhất của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nên Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải tiêu diệt nó”.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân

Hồ Chí Minh khẳng định “thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”. Hồ Chí Minh cũng xem chủ nghĩa cá nhân là một thứ giặc: “giặc nội xâm”, “giặc ở trong lòng”, nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm, nó làm mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của Đảng, tới quá trình đi lên của cách mạng. Nếu không giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” thì sự nghiệp cách mạng vô sản ở nước ta không thể giành được thắng lợi, suy đến cùng là cuộc cách mạng “nửa vời”, “không đến nơi”.

Đối mặt với kẻ thù ngoài mặt trận, nơi chiến tuyến, tuy gian khổ, hy sinh, mất mát, song vẫn có thể giành thắng lợi, còn đối mặt với chủ nghĩa cá nhân vô cùng phức tạp trong nhận diện, khó khăn và đau đớn trong đấu tranh, vì đó là những thói hư, tật xấu tồn tại ngay trong chính bản thân mỗi người đảng viên; trong đồng đội, đồng chí, anh em, cấp trên - cấp dưới… ở nội bộ cơ quan, đơn vị mình. Theo Hồ Chí Minh, để xây dựng Đảng vững mạnh thì phải ngăn chặn, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân một cách hiệu quả. Muốn vậy, mọi đảng viên dù ở bất cứ cấp nào, công việc gì, cũng cần nắm vững và thực hiện đúng những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới. Tiến hành thường xuyên, nghiêm túc “tự phê bình và phê bình”, phải tự phê bình mình trước, phê bình người khác sau, “phê bình việc, chứ không phê bình người”, không đại khái, qua loa. “Phải luôn luôn tự phê bình một cách thật thà, tự phê bình từ trên xuống dưới”, nếu tiến hành từ dưới lên trên sẽ dễ dẫn đến hình thức, kết quả đạt được không cao.

Tự phê bình và phê không chỉ dừng ở phạm vi cá nhân đảng viên, mỗi tổ chức đảng cụ thể, mà phải coi toàn Đảng là một cơ thể, một tổ chức hoàn chỉnh để tiến hành tự phê bình và phê bình. Chống chủ nghĩa cá nhân, chống “giặc nội xâm” là cuộc đấu tranh phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, quyết tâm cao, dũng cảm, kiên quyết, kiên trì, không bao che, bao biện, đồng thời giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”.  

Chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

Để Đảng luôn giữ được niềm tin của nhân dân, luôn vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; để Đảng không phải là một “tổ chức làm quan phát tài”, thì phải không ngừng “chẩn đoán” và chỉ rõ những biểu hiện của “căn bệnh” chủ nghĩa cá nhân, phải không ngừng “chữa trị” và “đặc trị” để đẩy lùi và giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này.

Tình hình thế giới và trong nước đã và đang có nhiều thay đổi, nhiệm kỳ Đại hội XII Đảng vừa qua đã tạo ra bước đột phá, đạt được những kết quả đáng khích lệ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phải không ngừng kiên quyết, kiên trì, giữ vững ưu thế, đẩy lùi, giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị; quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ, “chủ nghĩa cá nhân, “lợi ích nhóm”, bệnh lãng phí, vô cảm, bệnh thành tích ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi”. Theo đó:

Một là, phải có phương pháp đúng đắn, bước đi thích hợp, thận trọng, kiên trì, không ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, có cơ chế “kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong Đảng”; xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội, khắc phục triệt để biểu hiện “nhẹ trên nặng dưới”, “đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ”; phát huy “vai trò của người đứng đầu”, cán bộ quản lý chủ chốt ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị…

Hai là, mỗi đảng viên dù ở cương vị công tác nào đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, quy định tại đơn vị công tác, trong gia đình và ngoài xã hội.

Ba là, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những đảng viên có chức, có quyền.

Phần B: THÔNG TIN THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

I- TIN TRONG TỈNH

1. Tình hình bu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Tỉnh (tính đến 21 giờ ngày 23/5/2021)

Ngày 23/5/2021, cử tri trong tỉnh nô nức tham gia đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả sơ bộ toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.376.973 cử tri, tính đến thời điểm hiện tại có 1.369.271 cử tri tham gia bphiếu, đạt tỷ lệ 99,44%, trong đó có 02 huyện, thành phố đạt 100% số cử tri đi bầu (thành phố Sa Đéc và huyện Hồng Ngự) và huyện Thanh Bình có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là 99%. Theo đó, có 769/1.065 tổ bầu cử có số cử tri đi bầu đạt 100%. Giao thông, thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt; thời tiết tuy có mưa tại một số địa phương, nhưng không ảnh hưởng lớn đến công tác bầu cử. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật được trang bị đầy đủ, bảo đảm các cơ sở vật chất dự phòng. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương được đảm bảo tốt trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu cử.

2. Một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh trong tháng 5 năm 2021

Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ tiêu dùng trong tháng 5/­2021 đạt 8.223 tỷ đồng, bằng 94,87% so với tháng trước, bằng 116,65% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ngành thương nghiệp ước đạt 6.620 tỷ đồng bằng 100,81% so với tháng trước và bằng 106,72% so với cùng kỳ năm trước; Khách sạn nhà hàng ước đạt 1.050 tỷ đồng, bằng 100,47% so với tháng trước và bằng 195,70% so với cùng kỳ năm trước; Dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 553 tỷ đồng bằng 84,74% so với tháng trước và bằng 178,59% so với cùng kỳ năm trước. Việc các ngành Khách sạn nhà hàng, Du lịch lữ hành, Dịch vụ tăng cao nguyên nhân chủ yếu là do sự hồi phục của ngành này so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, trên địa bàn tỉnh các hoạt động kinh doanh, mua bán vẫn diễn ra bình thường ngoại trừ một số dịch vụ tạm ngừng kinh doanh để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Dịch Covid-19 bùng phát vào đầu tháng 05 năm 2021 đã ảnh hưởng nhiều đến ngành du lịch của Tỉnh. Dù đã chủ động thích ứng với tình hình Covid-19 nhưng số khách du lịch trong tháng 5-2021 vẫn giảm mạnh so với tháng trước. Tháng 5/2021 ước đạt 108,5 ngàn lượt lượt khách du lịch, giảm 22,34% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 331,04% so với cùng kỳ năm trước.

Nhằm chuẩn bị phương án phòng, chống Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được tổ chức vào ngày 07-08 tháng 7 năm 2021. Tỉnh Đồng Tháp có hơn 15.000 thí sinh đăng ký dự thi, dự kiến bố trí 30 điểm thi đặt tại 12/12 huyện, thành phố. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra 05 phương án ứng phó, thành lập tổ cấp cứu lưu động, xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu vực thi. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi, Hội đồng thi, chú ý đảm bảo đủ khẩu trang, nước sát khuẩn; xây dựng phương án dự phòng cấp cứu đông người; theo dõi chặt chẽ để phân loại các trường hợp, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

3. Thúc đẩy phát triển du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương

Chiều ngày 20/5, Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh để nghe báo cáo thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến hết quý I/2021 và đề ra những định hướng, giải pháp phát triển trong thời gian tới. Trong quý I, gần 875.000 lượt khách đến tham quan du lịch tại tỉnh (tăng 5,87% so với cùng kỳ năm 2020), tổng thu du lịch đạt gần 270 tỷ đồng (tăng trên 92% so với cùng kỳ). Tính đến hết tháng 3, toàn tỉnh có 98 cơ sở lưu trú du lịch do tư nhân đầu tư với gần 2.000 phòng, trong đó có 43 khách sạn đã được xếp hạng sao từ 1 đến 3 sao, tổng số 1.259 phòng, tổng số vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng du lịch tỉnh nhà cũng còn những hạn chế, chưa phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, chậm đổi mới và bổ sung dịch vụ mới; đa số các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn có qui mô vừa và nhỏ, chưa đủ năng lực để kết nối và hỗ trợ các điểm du lịch xây dựng sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Trên cơ sở nhận diện được các hạn chế, nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch được nêu ra tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong đề nghị Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển du lịch gắn với Tạo dựng hình ảnh địa phương giai đoạn 2021 – 2025, trong đó cần xác định rõ vị trí của Đồng Tháp trong bản đồ du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó, đề ra mục tiêu phát triển trong 05 năm tới; đa dạng các loại hình lưu trú, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch để thu hút du khách; tăng cường quảng bá hình ảnh, thương hiệu địa phương.

4. Đồng Tháp đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2

Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Y tế đã ra quyết định công nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PCR (RT- PCR) cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Tháp) và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Phòng xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT- PCR tại 02 đơn vị này đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 2, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đạt quy chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Để tăng độ tin cậy, CDC Đồng Tháp và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp đã thực hiện xét nghiệm PCR chẩn đoán Covid-19 (CDC Đồng Tháp 62 mẫu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 20 mẫu). Kết quả, 100% mẫu xét nghiệm của 02 đơn vị thực hiện đều cho kết quả tương đồng với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Về năng lực xét nghiệm, bình quân mỗi ngày, CDC Đồng Tháp và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp đủ năng lực thực hiện xét nghiệm từ 250 - 300 mẫu đơn/máy. Trong điều kiện cấp bách, nhu cầu xét nghiệm nhiều, có thể trang bị thêm máy tách chiết tự động để tăng công suất xét nghiệm.

Việc được công nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2 vừa khẳng định năng lực chuyên môn của 02 đơn vị, vừa đáp ứng tiến độ thời gian xác định trường hợp nhiễm Covid-19, giảm mức độ phụ thuộc vào tuyến trên. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giúp Đồng Tháp chủ động triển khai các biện pháp truy vết, giám sát, cách ly cũng như thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

5. Đồng Tháp yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố công khai thông tin kịp thời về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính. Đồng thời, có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung về điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; rà soát, kiểm tra chặt chẽ về điều kiện nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, đặc biệt là các trường hợp người nhận chuyển nhượng là người ngoài tỉnh. Sở Xây dựng tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản; đề ra giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; công khai thông tin về quy hoạch xây dựng.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đặc biệt tăng cường công tác quản lý giá đất trên địa bàn, đảm bảo giá đất cụ thể khi được xác định phản ánh đúng tình hình giá đất tại địa phương, làm thông tin cơ sở cho việc xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất; khảo sát, ngăn chặn việc đẩy giá đất lên cao bất hợp lý.

II- TIN TRONG NƯỚC

1. Những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021

- Một số điểm mới, điểm đáng chú ý trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021:

Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: (1) Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về Kỳ thi, trực tiếp thực hiện: ban hành các văn bản chỉ đạo, quy chế, hướng dẫn; công tác đề thi; hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức thi và chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính; công tác thanh tra, kiểm tra. (2) Tiếp tục phân cấp mạnh cho địa phương, theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi trên địa bàn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác.

Bổ sung môn tiếng Hàn vào danh mục các môn thi cho thí sinh đã học chương trình giáo dục phổ thông, đăng ký dự thi môn tiếng Hàn xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng, đại học năm 2021.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12 (đề thi tham khảo đã được công bố vào tháng 3/2021). Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch Covid-19 (năm học 2019 - 2020 và 2020 - 2021) sẽ không được đưa vào đề thi năm 2021.

Đổi mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thi phù hợp với Luật Thanh tra và sát thực tiễn, mang lại hiệu quả.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương đã đẩy mạnh công tác truyền thông, giải đáp các câu hỏi liên quan đến Kỳ thi thông qua điện thoại và email.

- Một số điểm mới về công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021:

Từ ngày 27/4 - 16/5/2021, thí sinh tiến hành đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Cơ bản, việc tổ chức xét tuyển ĐH, CĐ năm 2021 được giữ ổn định. Một số điểm mới mà thí sinh cần lưu ý trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021, đó là: (1) Bổ sung phương án, với các địa phương có đủ điều kiện về công nghệ tổ chức thí sinh đăng ký các nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo hình thức trực tuyến; (2) Sau khi có kết quả thi THPT, thí sinh chỉ điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến, tối đa 3 lần trong thời gian quy định; (3) Quy định thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học thông qua việc nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT của năm tuyển sinh); (4) Để tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh, kết hợp với chính sách tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2021, ngày 18/3/2021 ban hành Quy chế đào tạo trình độ ĐH, theo đó các thí sinh có thể chuyển trường, chuyển địa điểm đào tạo giữa phân hiệu và trường, chuyển ngành đào tạo khi đã trúng tuyển vào trường và đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của các trường.

Về cơ bản, việc tổ chức xét tuyển ĐH, CĐ năm 2021 được giữ ổn định, trong đó, đa số các trường sẽ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để làm căn cứ tuyển sinh để phụ huynh và học sinh ổn định tâm lý, tập trung ôn tập để có được kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

2. Thúc đẩy nhanh chuyển đổi số để khôi phục và phát triển ngành du lịch

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu Tổng cục Du lịch đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giao dịch, quản lý du lịch thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt kịp thời xu hướng mới này, chủ động ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động du lịch. Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch hiện đang kiến nghị với các bộ, ngành liên quan xây dựng và triển khai các chính sách, đáp ứng yêu cầu đồng bộ để phát triển du lịch thông minh, du lịch số trên phạm vi cả nước. Xây dựng và triển khai đề án phát triển du lịch số, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và đến năm 2045 thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch số; trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như: Phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu số du lịch Việt Nam; ứng dụng công nghệ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nâng cao trải nghiệm của khách du lịch; nâng cấp các kênh truyền thông trên nền tảng số của Tổng cục Du lịch; xây dựng phần mềm (app) sử dụng phục vụ tổ chức hội nghị trực tuyến

Có thể nhận thấy, việc sử dụng công nghệ số vào phát triển du lịch thông minh, trong đó chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, cần được đẩy mạnh hơn nữa sau tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

III- HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, TIN THẾ GIỚI

1. Một số kết quả chủ yếu của Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN và sự tham gia tích cực của Việt Nam

Ngày 24/4/2021, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN (Jakarta, Indonesia) đã diễn ra Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo 09 nước thành viên ASEAN: Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Việt Nam, Thái Lan và lãnh đạo quân đội Myanmar (Thống tướng Min Aung Hlaing). Tại Hội nghị, các nhà Lãnh đạo ASEAN đã tập trung trao đổi 03 nội dung chính sau đây: Hợp tác xây dựng Cộng đồng ASEAN; Quan hệ đối ngoại của ASEAN; Các vấn đề khu vực, quốc tế quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN ngay sau khi nhậm chức chưa đầy 20 ngày, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN. Các phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị tập trung vào thúc đẩy triển khai các định hướng hợp tác mà ASEAN đã thống nhất trong năm 2020, nhất là kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo cuộc sống người dân, duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, phục hồi và phát triển kinh tế.

2. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Từ ngày 24 - 27/4/2021, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước nói chung và hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Hai bên cũng thẳng thắn trao đổi về những vướng mắc hiện nay trong quan hệ hai nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang khẳng định, quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC); kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình, không có hành động vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Sau cuộc Hội đàm, hai Bộ trưởng đã chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ đơn vị hữu nghị trong lĩnh vực hợp tác quân sự quốc tế giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang thăm và làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là hoạt động ngoại giao quân sự thường xuyên giữa hai nước; quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong hơn 70 năm qua mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng tinh thần hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà  nước.

                                                       Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp