Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 01 năm 2023

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 01 năm 2023

Trong tháng 01 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: "Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh" của TS. Trần Thị Hợi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Theo Gương Bác([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023); 44 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (07/01/1979 - 07/01/2023); 77 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (06/01/1946 - 06/01/2023); 73 năm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2023); 50 năm Ngày ký kết Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023), 55 năm Ngày mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (30/01/1968 - 30/01/2023); 82 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2023);…

Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Tuyên truyền Chương trình hành động năm 2023 số 38-CTr/TU ngày 06/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI; Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023; Công văn số 875-CV/TU ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Kết luận số 480-KL/TU ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp.

Tuyên truyền Kế hoạch số 232-KH/HNDT ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp trong Tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Kế hoạch số: 80/KH-LĐLĐ ngày 08/11/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Đồng Tháp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các cấp; Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh", tuyên truyền giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu.

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của cả nước, của Tỉnh và địa phương. Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, các kết luận chuyên đề Tỉnh uỷ.

Tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân của các ngành, địa phương; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

Tuyên truyền Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I - năm 2023 với chủ đề "Khát vọng vươn lên". Lễ hội được tổ chức trong 04 ngày, từ ngày 05 đến ngày 08/01/2023 (nhằm ngày 14 đến 17 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Lai Vung.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19, tay - chân - miệng và sốt xuất huyết...

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App), thủ đoạn lừa đảo bằng "việc nhẹ, lương cao"… Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh giác trước những trào lưu độc hại trên mạng xã hội TikTok…

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền cuộc triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 và một số tình hình thế giới thời gian gần đây…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

([1]) https://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/can-bo-dang-vien-thuc-hien-viec-nghiem-khac-voi-chinh-minh-theo-tu-tuong-ho-chi-minh-142146