Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 7 năm 2022

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 7 năm 2022

Trong tháng 7 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh "Đảng là đạo đức, là văn minh" trong xây dựng đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên"([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm 46 năm ngày Quốc hội khoá VI quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/7/1976 - 02/7/2022); Lễ giỗ lần thứ 202 của ông, bà Đỗ Công Tường (từ mùng 08 đến mùng 10/6 Âm lịch, nhằm ngày 06, 07, 08/7/2022); 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022), Tổng Bí  thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 35 năm Ngày Dân số thế giới (11/7/1987 - 11/7/2022); 72 năm Ngày Truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022); 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022)... Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền nhấn mạnh ý nghĩa của Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 704-CV/TU ngày 13/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả: Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV; kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các cấp; Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo", tuyên truyền giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu.

Tập trung tuyên truyền công tác tiêm phòng vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Công văn số 715-CV/TU ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và 4 và Công văn số: 343/UBND-THVX ngày 27/6/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và 4.

Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, triển khai chiến dịch diệt lăng quăng theo Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 27/6/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh triển khai Chiến dịch "Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết"; tuyên truyền công tác phòng tránh tai nạn điện và đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện đặc biệt trong mùa mưa bão.

Tuyên truyền Công văn số: 583/UBND-KT ngày 22/6/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, thông tin tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã.

Tích cực hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022, theo nội dung Công văn số 888-CV/BTGTU ngày 09/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Công văn số 716-CV/BTGTU ngày 04/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền tình hình Nga - Ucraina và Công văn số 840-CV/BTGTU ngày 17/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về tình hình Nga - Ucraina: "Xung đột Nga - Ucraina: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra" nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng tình hình để chống phá, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2022 của cả nước, của Tỉnh.

Tuyên truyền công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, trong đó cần tuyên truyền những điểm mới trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; Công tác phòng, chống mua bán, sử dụng ma tuý; Phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; Phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; Công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền tình trạng khí hậu toàn cầu năm 2021 và một số tình hình thế giới thời gian gần đây…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

([1]) https://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/van-dung-tu-tuong-ho-chi-minh-dang-la-dao-duc-la-van-minh-trong-xay-dung-dao-duc-cach-mang-can-bo-dang-vien-139269