Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 12 năm 2020

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 12 năm 2020

Trong tháng 12 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Bảo đảm an ninh mạng trong tình hình mới” của tác giả Tô Lâm, Đại tướng, GS, TS, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an, đăng trên Tạp chí Cộng sản, mục Tiêu điểm.

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/tin-tieu-diem/-/asset_publisher/s5L7xhQiJeKe/content/bao-dam-an-ninh-mang-trong-tinh-hinh-moi.

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 53 năm chiến thắng trên sông Rạch Ruộng (04/12/1967 - 04/12/2020); Ngày Thế giới phòng chống AIDS (01/12), kỷ niệm 31 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2020), Ngày Nhân quyền quốc tế (10/12), kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập tổ chức UNESCO (14/12/1946 - 14/12/2020), kỷ niệm 74 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2020), kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2020), kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), kỷ niệm 43 năm Ngày khánh thành tuyến đường sắt Thống nhất (31/12/1976 - 31/12/2020). Đặc biệt, các cấp, các ngành quan tâm tuyên truyền các hoạt động văn hoá văn nghệ, an ninh trật tự phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch (01/01/2021)...

Tuyên truyền kỷ niệm 62 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2020). Tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa XIV; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2020; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành.

Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Tuyên truyền Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tuyền truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020. Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)...

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của cả nước, của Tỉnh và địa phương; công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão, đuối nước ở trẻ em.

Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh covid-19; tuyên truyền việc tỉnh chuẩn bị tiếp nhận lao động Đồng Tháp làm việc tại Nhật Bản về nước.

Tuyên truyền kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; các Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương...

Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy.

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Kết quả chuyến thăm chính thực Việt Nam của Tân Thủ tướng Nhất Bản Suga Yoshihide; Kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị cấp cao liên quan…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp