Danh mục chính Menu

Giới thiệu chung sở tài nguyên và môi trường

GIỚI THIỆU CHUNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường: Quốc lộ 30, xã An Bình,
huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0277.3851838

Fax: 0277.3853146

Email: stnmt@dongthap.gov.vn

Website: http://stnmt.dongthap.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường gồm ông Hồ Thanh Phương – Giám đốc và 03 Phó Giám đốc: bà Vũ Thị Nhung, ông Nguyễn Nhựt Pháp, ông Huỳnh Văn Nguyên. Thông tin liên hệ: 0277.3851838.