Danh mục chính Menu

Giới thiệu chung sở thông tin và truyền thông

GIỚI THIỆU CHUNG SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông: số 12, đường Trần Phú, phường 1,
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại:0277.3873999 - Fax: 0277.3873999

Email: stttt@dongthap.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin, truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (gọi tắt là thông tin và truyền thông).

Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông gồm ông Huỳnh Thanh Sơn – Giám đốc và 03 Phó Giám đốc là: Nguyễn Thành Giang, Nguyễn Tấn Hoàng, Đoàn Thanh Bình.