Danh mục chính Menu

Giới thiệu chung sở ngoại vụ

GIỚI THIỆU CHUNG SỞ NGOẠI VỤ

Trụ sở Sở Ngoại vụ: 114 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3857103

Fax: 0277.3857103

Email: ngoaivudt@dongthap.gov.vn

Wedsite: http://www.sngv.dongthap.gov.vn

Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (sau đây gọi chung là công tác đối ngoại) trên địa bàn Tỉnh; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Ngoại vụ thực hiện chức năng tham mưu Tỉnh ủy thông qua Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân Tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của Tỉnh; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng trên địa bàn Tỉnh theo các quy định của Đảng.

Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân Tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Ban lãnh đạo Sở Ngoại vụ gồm ông Nguyễn Hữu Xuân – Giám đốc, bà Lê Thị Kim Ngân và ông Bùi Minh Tuyến – Phó Giám đốc. Thông tin liên hệ: 0277.3857103.