null Số điện thoại đường dây nóng xử lý kịp thời các vấn đề người dân phản ánh liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Post details Tin tức

Số điện thoại đường dây nóng xử lý kịp thời các vấn đề người dân phản ánh liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Để kịp thời tiếp nhận thông tin và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự đã bố trí nhân sự trực đường dây nóng 24/24 giờ, bảo đảm ghi nhận, xử lý kịp thời các phản ánh của người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ khi có nhu cầu.

 

Minh Tuyền

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362