Xuất bản thông tin

null Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch năm 2020

Ngày 13/5/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ban hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch năm 2020.

Mời xem chi tiết Kế hoạch số 1016/KH-SVHTTDL tại đây.