Xuất bản thông tin

null TB hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi ảnh checkin An Giang online năm 2021

Chi tiết bài viết Thông báo

TB hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi ảnh checkin An Giang online năm 2021

Ngày 09/8/2021, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư có Công văn số 479/TTXTTMĐT-XTDL về việc hỗ trợ tuyên truyền và thông báo cuộc thi ảnh Chekin An Giang online năm 2021.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền về nội dụng cuộc thi đến tổ chức, cá nhân biết tham gia.

Mời xem chi tiết Thông báo, thể lệ cuộc thi tại đây.