Xuất bản thông tin

null TB Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 2 (chức danh Huấn luyện viên hạng III, Diễn viên hạng III)

Chi tiết bài viết Thông báo

TB Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 2 (chức danh Huấn luyện viên hạng III, Diễn viên hạng III)

Ngày 01/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 1556/TB-HĐTD về kết quả kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 2.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.