Xuất bản thông tin

null TB DS thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển và DM tài liệu tham khảo kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2021 – đợt 2

Chi tiết bài viết Thông báo

TB DS thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển và DM tài liệu tham khảo kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2021 – đợt 2

Ngày 31/5/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 1223/TB-SVHTTDL về Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển và danh mục tài liệu tham khảo kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2021 – đợt 2.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.