Xuất bản thông tin

null TB Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 2 (Chức danh Huấn luyện viên hạng III và Diễn viên hạng III)

Chi tiết bài viết Thông báo

TB Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 2 (Chức danh Huấn luyện viên hạng III và Diễn viên hạng III)

Ngày 11/8/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 1873/TB-HĐTD về công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 2.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.