Xuất bản thông tin

null TB Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 1

Chi tiết bài viết Thông báo

TB Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 1

Ngày 09/4/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 796/TB-SVHTTDL về triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2021 – đợt 1.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.