Xuất bản thông tin

null Công bố Danh mục Thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTT&DL

Chi tiết bài viết Thông báo

Công bố Danh mục Thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTT&DL

Ban Biên tập giới thiệu đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về Quyết định công bố Danh mục TTHC và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

 

Mời bấm vào Danh mụcQuy trình để xem chi tiết.