Xuất bản thông tin

null TB lấy ý kiến đóng góp thành tích của các nghệ nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đợt Ba, năm 2021 (lần 2)

Chi tiết bài viết Thông báo

TB lấy ý kiến đóng góp thành tích của các nghệ nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đợt Ba, năm 2021 (lần 2)

Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã tổng hợp thành tích của các nghệ nhân đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trên lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đợt Ba, năm 2021 (10 hồ sơ Nghệ nhân ưu tú. Có danh sách kèm theo).

   Để thông tin của các nghệ nhân được chính xác và hoàn chỉnh hơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp thông báo đến quý độc giả nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với bảng tóm tắt thành tích của các nghệ nhân được bình chọn, đề nghị phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đợt Ba, năm 2021 trong thời gian 15 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 14/9/2020 – 02/10/2020.

            Mọi thông tin, ý kiến đóng góp của quý độc giả xin vui lòng gửi về địa chỉ:

            Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp (số 03, Phạm Hữu Lầu, phường 4, TP Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773.877047); phanphiphisvhttdl@gmail.com.