Xuất bản thông tin

null Thông báo thể lệ tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm văn hóa – du lịch tỉnh Kon Tum năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo thể lệ tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm văn hóa – du lịch tỉnh Kon Tum năm 2020

Ngày 13/7/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm văn hóa – du lịch tỉnh Kon Tum năm 2020 có văn bản số 810/BTC v/v hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền và hưởng ứng, tham gia cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm văn hóa – du lịch tỉnh Kon Tum năm 2020.

Mời các cá nhân có nhu cầu tham gia xem chi tiết văn bản và thể lệ cuộc thi tại đây.