Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền KH tổ chức Cuộc vận động thiết kế Áo dài Việt của Hội LHPN Việt Nam

Chi tiết bài viết Thông báo

Tuyên truyền KH tổ chức Cuộc vận động thiết kế Áo dài Việt của Hội LHPN Việt Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin đến toàn thể hội viên, phụ nữ, các nhà thiết kết/nhà may áo dài trên toàn tỉnh biết đăng ký tham gia Cuộc vận động.

Mời xem chi tiết Kế hoạch tại đây.