Xuất bản thông tin

null TB Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Kế toán viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2020

Chi tiết bài viết Thông báo

TB Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Kế toán viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL năm 2020

Ngày 22/04/2020, Sở VHTT&DL ban hành Thông báo số 860/TB-SVHTTDL triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển, thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng Kế toán viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp

trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020.

Mời xem chi tiết Thông báo 860 tại đây.

Mời xem thêm chi tiết (danh sách thí sinh đủ điều kiện và danh mục tài liệu tham khảo) Thông báo 859 tại đây.