Xuất bản thông tin

null TB thời gian tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 2

Chi tiết bài viết Thông báo

TB thời gian tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2021 – đợt 2

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Hội đồng tuyển dụng thông báo dời thời gian tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 – đợt 2, cụ thể như sau:

1. Đối với các chức danh Huấn luyện viên hạng III, Diễn viên hạng III (danh sách thí sinh kèm theo Thông báo số 1223/TB-SVHTTDL ngày 31/5/2021) hiện tại các thí sinh hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, do dó sẽ thực hiện tuyển dụng vòng 2, cụ thể:

- Thời gian tổ chức: Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2021.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp (đường Thiên Hộ Dương nối dài, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

- Hình thức kiểm tra sát hạch: Theo Thông báo số 1223/TB-SVHTTDL ngày 31/5/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở VHTT&DL năm 2021 – đợt 2.

- Đề nghị thí sinh có mặt trước 07 giờ 30 phút để ổn định vị trí. Khi đi phải mang theo viết và một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân; Giấy phép lái xe để kiểm tra trước khi vào buổi xét tuyển. Đồng thời thực hiện khai báo y tế đúng quy định trước khi tham dự buổi kiểm tra sát hạch.

2. Đối với các chức danh còn lại gồm Chuyên viên, Di sản viên hạng III, Phóng viên hạng III, Diễn viên hạng IV

Theo danh sách ứng tuyển, có một số thí sinh hiện đang cư trú tại nhiều tỉnh, thành khác nhau nên lùi thời gian tổ chức tuyển dụng đối với các chức danh này theo Thông báo số 1223/TB-SVHTTDL ngày 31/5/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở VHTT&DL năm 2021 – đợt 2.

Thời gian cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau (sẽ thông báo trước ít nhất 05 ngày làm việc để thí sinh chủ động sắp xếp thời gian dự tuyển).

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.