Xuất bản thông tin

null Thông báo xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đãi ngộ đối với HLV, VĐV tài năng của tỉnh Đồng Tháp đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đãi ngộ đối với HLV, VĐV tài năng của tỉnh Đồng Tháp đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế

Ngày 23/02/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 418/SVHTTDL-QLTDTT v/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên tài năng của tỉnh Đồng Tháp đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế.

Mời xem chi tiết dự thảo Tờ trình và Nghị quyết tại đây.