Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền cho Cuộc thi clip quảng bá du lịch Việt Nam

Chi tiết bài viết Thông báo

Tuyên truyền cho Cuộc thi clip quảng bá du lịch Việt Nam

Ngày 21/5/2020, Tổng cục Du lịch có ban hành Công văn số 570/TCDL-TTDL về việc tuyên truyền cho Cuộc thi clip quảng bá du lịch Việt Nam.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về cuộc thi tới các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch, lữ hành,…trên địa bàn biết, hưởng ứng tham gia.

Mời xem chi tiết thông tin Cuộc thi tại đây.