Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2022 (Chức danh Huấn luyện viên)

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2022 (Chức danh Huấn luyện viên)

Ngày 30/12/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 4364/TB-SVHTTDL về kết quả điểm xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (Chức danh Huấn luyện viên).

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.