Xuất bản thông tin

null Thông báo đấu giá tài sản thanh lý (xe ôtô 5 chỗ)

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo đấu giá tài sản thanh lý (xe ôtô 5 chỗ)

Ngày 09/12/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp có Thông báo đấu giá tài sản số 230/TB-ĐG về đấu giá xe ô tô (5 chỗ) thanh lý.

Mời xem chi tiết Thông báo tại đây.