Xuất bản thông tin

null Lan tỏa thông điệp yêu thương hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Lan tỏa thông điệp yêu thương hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 434/KH-SVHTTDL ngày 24/02/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022.

Theo đó, thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh tập trung cao điểm từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2022. “Yêu thương và chia sẻ” tiếp tục là chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay.

Một số thông điệp hưởng ứng như: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3: “Yêu thương và chia sẻ”; Xây dựng gia đình văn hóa “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”; “Yêu thương và chia sẻ” mang lại hạnh phúc cho gia đình, người thân, cộng đồng; Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương, hạnh phúc; Gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, xã hội hạnh phúc!

Tùy vào điều kiện thực tế, các đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức tổ chức tuyên truyền phù hợp, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Một số hoạt động chính sẽ diễn ra như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: thông qua Cổng thông tin điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo, Đài - Trạm Truyền thanh…; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt, các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội; công tác xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu;…Tuyên truyền cổ động trực quan: treo băng rôn khẩu hiệu, pano, bảng tin điện tử... về chủ đề, thông điệp Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, trên các trục đường chính, nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư.   

Ngoài ra, còn lồng ghép tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc trong các hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; hoạt động tại các thiết chế văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng; sinh hoạt CLB “Gia đình phát triển bền vững”, CLB Đờn ca tài tử...; gắn với các sự kiện của Ngành, địa phương và các ngày kỷ niệm như Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022…

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.   

Thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2022)

Tài Linh