Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Tập huấn bình xét danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 cho các Tổ Nhân dân tự quản

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Tập huấn bình xét danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 cho các Tổ Nhân dân tự quản

Từ ngày 21-22 tháng 9 năm 2022, Ban Chỉ đạo XDĐSVH thành phố Sa Đéc đã tổ chức Tập huấn công tác bình xét danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 cho các Tổ Nhân dân tự quản tại 09 xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Qua đó, gần 570 Tổ Nhân dân tự quản đã được các báo cáo viên triển khai, hướng dẫn các quy trình bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, cách điền các biểu mẫu, cách chấm điểm 03 tiêu chí gia đình văn hóa, gia đình học tập, các quy định về việc xét khen thưởng gia đình tiêu biểu…. theo Quyết định số 548/QĐ-UBND.HC ngày 12/6/2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn và trình tự đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Tháp và một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Thành phố trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Lớp tập huấn danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 cho các Tổ Nhân dân tự quản thuộc Phường 1

Lớp tập huấn danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022 cho các Tổ Nhân dân tự quản thuộc xã Tân Quy Tây

Các lớp tập huấn đã được tiến hành chu đáo, chặt chẽ, đúng thành phần, đối tượng; các báo cáo viên đã tập trung triển khai, hướng dẫn những việc thực hiện thường xuyên thiếu sót trong những năm vừa qua để các Tổ Nhân dân tự quản khắc phục, chấn chỉnh, tránh bình xét hình thức qua loa, kém hiệu quả.

Thanh Hiền – Phòng VH&TT