Xuất bản thông tin

null Triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 và “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ” (25/11)

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 và “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ” (25/11)

“Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 sẽ được triển khai từ ngày 15/11 - 15/12/2021, “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ” vào ngày 25/11/2021.        

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 2624/KH-SVHTTDL ngày 10/11/2021 về tuyên truyền “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021 và “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ” (25/11/2021).

Theo đó, Tháng hành động được triển khai với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Bộ nhận diện truyền thông của Tháng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động và “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ” (25/11) sẽ diễn ra với các hình thức chủ yếu thông qua tuyên truyền cổ động trực quan như: treo băng rôn, khẩu hiệu, panô…; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng qua chuyên trang, chuyên mục, tin bài trên Cổng thông tin điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo, Đài - Trạm Truyền thanh, hệ thống các thiết chế văn hóa… kết hợp với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt năm 2021, Sở còn chú trọng tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19,

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới vì một cộng đồng an toàn, lành mạnh, tiến bộ và văn minh

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.         

Tài Linh