Xuất bản thông tin

null Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp”

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp”

Sáng ngày 30/7/2020, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp” tại Hội trường Thư viện tỉnh với sự chủ trì của ông Ngô Quang Tuyên – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các chuyên gia, nhà nghiên cứu gồm Hội Khoa học Lịch sử tỉnh, Trường Đại học Đồng Tháp, đại diện Uỷ ban nhân dân, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Tế tự 88 ngôi đình của các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.                

Quang cảnh Hội thảo.

Mở đầu Hội thảo, ông Ngô Quang Tuyên – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đề dẫn về vai trò, mục đích của Hội thảo nhằm lấy ý kiến của các ngành và địa phương để hoàn chỉnh dự thảo Đề án Phát huy giá trị đình làng để triển khai trên toàn tỉnh. Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh Đồng Tháp có 88 ngôi đình tọa lạc tại 11 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Tháp Mười), với 04 ngôi đình xếp hạng Di tích Quốc gia; 24 đình được xếp hạng Di tích cấp tỉnh, 06 ngôi đình chưa được xếp hạng Di tích nhưng có trong danh mục kiểm kê di tích; 54 ngôi đình chưa được xếp hạng Di tích và chưa có trong danh mục kiểm kê di tích.      

Tại Hội thảo, đã có 10 tham luận thảo luận, trao đổi về thực trạng của các đình làng, đóng góp đối với nội dung Đề án và đề xuất các giải pháp mới như: phát huy chức năng, vai trò của đình làng trong đời sống cộng đồng và xây dựng nông thôn mới; phát huy sinh hoạt đình làng với hoạt động xã hội – từ thiện trong cộng đồng dân cư; những giải pháp để phát huy giá trị văn hóa đình làng ở khu vực nông thôn, biên giới; khu vực đô thị; phát huy vai trò tự quản, xã hội hóa trong bảo tồn, trùng tu, tôn tạo đình làng; phát huy vai trò tự quản của đình làng trong thực hành nghi lễ dân gian; gắn với phát triển du lịch cộng đồng…        

Sau Hội thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn chỉnh Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành triển khai rộng rãi. Đây là một trong những hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đình làng; tạo dựng và quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp gắn với các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh. Qua đó, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống địa phương.      

Tài Linh