Xuất bản thông tin

null Năm 2023, đời sống văn hóa và công tác phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Đồng Tháp đạt nhiều kết quả nổi bật

Chi tiết bài viết Tin tức

Năm 2023, đời sống văn hóa và công tác phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Đồng Tháp đạt nhiều kết quả nổi bật

Chiều ngày 19/01/2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là Phong trào) Tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết Phong trào và công tác phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã xem qua Video Clip Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào và công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023 với nhiều kết quả nội bật như: toàn tỉnh có 94,84% “Gia đình văn hóa”; 99,48% “Ấp văn hóa nông thôn mới”; 98,41% “Khóm đô thị văn minh”. Toàn tỉnh xảy ra 34 vụ bạo lực gia đình (giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 2022). Nhiều mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến được triển khai nhân rộng; nhất là mô hình Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” được duy trì, phát triển; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về tình hình thực hiện, giới thiệu những mô hình hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện Phong trào và công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới. Nhất là những góp ý định hướng để triển khai hiệu quả Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Huỳnh Minh Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào Tỉnh biểu dương những kết quả tích cực của Phong trào và công tác phòng, chống bạo lực gia đình đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp cần triển khai toàn diện, hiệu quả các phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024, nhất là việc thực hiện Nghị quyết về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; các kế hoạch, đề án thực hiện Phong trào và công tác gia đình đến năm 2025, tầm nhìn 2030, chú trọng vai trò quan trọng của gia đình làm nền tảng để phát triển Phong trào và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội./.

Tài Linh