Xuất bản thông tin

null Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong phục vụ bạn đọc

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong phục vụ bạn đọc

Chấp hành nghiêm chỉnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ khi bắt đầu phục vụ trở lại Thư viện tỉnh Đồng Tháp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đo thân nhiệt cho bạn đọc khi đến Thư viện.

Theo đó, Thư viện thực hiện nghiêm công tác vệ sinh các phòng làm việc, phòng phục vụ bạn đọc, trang bị khẩu trang y tế, găng tay cho viên chức; bố trí bàn để dung dịch rửa tay, máy đo nhiệt độ để kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn khi bạn đọc vào thư viện.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền qua băng rôn, tờ rơi về phòng, chống bệnh Covid – 19 và yêu cầu bạn đọc mang khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi đến thư viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.

Phát Huy